Cranio Sacraal massage


Bij cranio sacraal massage worden niet de ziektesymptomen op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als geheel. De aandacht is gericht op het centrale zenuwstelsel dat bestaat uit hersenen en ruggenmerg.

Het cranio sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

Sinds mensenheugenis weten we allemaal dat we over een hartritme en ademhalingsritme beschikken. In 1975 ontdekte de Amerikaanse arts dr. John Upledger tijdens een hersenoperatie dat we over nog een ritme beschikken. Hij noemde dat ritme het Cranio-Sacraal Ritme, dat ontstaat door het uitzetten en inkrimpen van het cranium en het sacrum.
Dit uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten en het heiligbeen wordt veroorzaakt door de aanmaak en opname van de hersen- en ruggenmergvloeistof (in de hersenen), en het doorstromen van die vloeistof via ons ruggenmerg naar ons stuitje of heiligbeen.

Het Cranio-Sacraal ritme is belangrijk omdat het de basis vormt van het functioneren van ons gehele zenuwstelsel en met name ons centraal zenuwstelsel. Dit systeem regelt niet alleen onze ademhaling, maar bijvoorbeeld ook ons bewegingsapparaat, onze hartslag, spijsvertering en onze hormoonhuishouding met o.a. schildklier, eierstokken en daarmee ons gehele welbevinden. Zowel op fysiek als emotioneel gebied.

Aangezien cranio sacraal massage het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden, zeer divers.

Tijdens de behandeling worden zachte technieken gebruikt, waarmee lichte druk op het cranio sacraal systeem uitgeoefend wordt. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.
Door de zachte druk kan vrijwel iedereen cranio sacraal massage ondergaan. De behandeling wordt gegeven op de kleding en duurt ongeveer een uur. Doordat de behandeling op de kleding gegeven wordt is het aan te raden geen strakke kleding te dragen.