Segmentale therapie


Wat is segmentale therapie?

Al meer dan 4000 jaar wordt in China segmentale therapie beoefend. In China en landen in het Oosten en Midden-oosten wordt het reflexologie, meridianen en acupunctuur genoemd. Pas in het begin van de 20e eeuw “ontdekte” de westerse wereld de relaties en interacties die plaatsvinden in een lichaam, en noemde het segmentale innervatie.

Segmentale therapie is gebaseerd op het feit dat er een relatie en interactie bestaat tussen ingewanden, huid, spier- en skeletstelsel. Deze relatie is gebaseerd op de innervatie (= de invloed van zenuwen op organen). Dit betekent dat een zenuw een weefsel innerveert wanneer uiteinden van deze zenuw zich in dat weefsel bevinden en zenuwimpulsen van of naar het weefsel kunnen overbrengen.

Segmentale innervatie betekent dat vanuit één ruggenmergsegment via één wortel een bepaald deel van de huid, het skelet, de spieren en ingewanden wordt geïnnerveerd. Alle lichaamsdelen die bij die ene ruggenmergwortel behoren vormen tezamen het segment ook wel reflexzone. Structuren binnen zo’n segment hebben via zenuwwegen onderling invloed op elkaar.

zenuwstelselDoordat het lichaam is onderverdeeld in segmenten/reflexzones die in verbinding staan met de klieren, bloedvaten, zenuwen, spieren, organen en andere lichaamsdelen, betekent dit dat de uitgevoerde massage-prikkel een uitwerking heeft in het gebied dat vanaf het embryo-fase een segmentale relatie heeft met het huid- en bindweefsel dat geprikkeld wordt bij een massage.

Bijvoorbeeld een functiestoornis ontstaat in een orgaan en deze stoornis bereikt via een zenuwprikkel het ruggenmergwortel dan kan deze prikkel zijn uitwerking hebben op alle lichaamsdelen binnen het betreffende segment.

Door tijdens een segmentale therapie een (scherpe) prikkel te geven in het bindweefsel, bij klevingen, triggerpoints of blokkades ontstaat er via het zenuwstelsel een reflectieve reactie binnen datzelfde segment. De doorbloeding wordt gestimuleerd en de verschillende structuren worden losgemaakt. Deze verandering kan weer tot het gevolg hebben dat de functiestoornissen van de onderliggende organen en orgaansystemen en de daarbij horende klachten verdwijnen.

Tot de segmentale therapie behoren onder andere de volgende behandelingen:

Deze behandelingen kunnen worden vergoed door de zorgverzekeraars.